Arbetsgrupper

Naturskyddsföreningens arbetsgrupper/resurspersoner för hantering av särskilda frågor

Syfte: Resurspersoner/grupper utses för att bereda ärenden på uppdrag av styrelsen för Naturskyddsföreningen i kommunen. Detta är ett sätt att fånga upp den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns hos föreningens medlemmar. Härigenom ökar våra möjligheter att påverka miljö- och naturvårdsfrågorna i kommunen.

Det finns för närvarande 3 arbetsgrupper.

 

Handla miljövänligt/butiksinventering, som genomför inventering av butiker mm.
Kontaktpersoner:
Carin Enfors tfn 582 44110, tfn 070-536 26 15 carin.enfors@telia.com och
Linda Irebrand tfn 070-331 66 16 linda@fiaab.se (gruppens kontakpersoner)

Floraväkteri,
Vi har här och var i kommunen sällsynta kärlväxter som är både regionalt och nationellt rödlistade och därmed utrotningshotade.
För att få veta hur bestånden av vissa av dessa, de s. k. floraväktararterna utvecklas, behöver vi en kontinuerlig (årlig) uppdatering av läget.
Exempel på arter är bl. a. ryl, kärrnäva och fältgentiana.
Är du intresserad av att ta dig an en eller flera arter kontakta då:
Michael Åkerberg på tfn 582 484 33 michael_akerberg@bredband.net för mer information (gruppens kontakpersoner).

Plangruppen är för närvarande vilande… som hanterar remisser från främst Upplands-Bro kommun men även från Länsstyrelsen. Det handlar om såväl översiktsplaner som detaljplaner, strandskydd, förslag till reservatsbildningar, vägplaner, vattenplan etc. Alla våra skrivelser, remissvar m.m. läggs ut på vår hemsida.
Kontaktpersoner är nu hela styrelsen och vi svarar på det vi prioriterar och hinner med.

Natursnokarna
Natursnokarna är Naturskyddsföreningens verksamhet för barn mellan 3 – 10 år.
Varför snoka i naturen med Naturskyddsföreningen?
Det finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen tillsammans.

Dels för att det är så kul, dels för att det får oss att må bra. Men också för att vi ska lära känna och förstå mer om naturen.
Vi tror att de som får chans att uppleva och lära sig mer om naturen också blir mer rädda om den.
Johan Näslund tfn 073-919 40 06 johan.naslund@gmail.com (gruppens kontakperson).