GDPR

Vår hantering av personuppgifter

Den tidigare personuppgiftslagen, PuL, har ersatts av den nya EUgemensamma dataskyddsförordningen GDPR, som säkerställer att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder t. ex. att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Upplands-Brokretsen av Naturskyddsföreningen. Vi sparar inga personuppgifter. Medlemsförteckningen finns centralt hos Naturskyddsföreningen, rikskansliet. Registret innehåller namn, adress, personnummer, e-postadress och hur när du blev medlem.

De enda i lokalkretsen som har tillgång till företeckningen (genom lösenord) är ordföranden och sekreteraren. Medlemsförteckningen används bara för adresser vid utskick av vår- och höstprogrammen. Uppgifterna sparas bara så länge som du är medlem i kretsen.

Anmälningar till evenemang, t ex utflykter hanteras av kontaktpersonerna för respektive evenemang. Det är nästan uteslutande någon i kretsens styrelse. Uppgifterna sparas inte efter att evenemanget har genomförts.

Du som medlem i kretsen har rätt att få ta del av vilka uppgifter som finns om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Du kan få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.  Undrar du om något så kontakta oss i styrelsen!