Välkommen till vår hemsida

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen.

I kommunen är vi ca 700 medlemmar. Vi vill ha fler medlemmar, gärna aktiva (styrelsen jobbar med detta ideellt). Vi ordnar utflykter (fåglar, blommor, småkryp, fjärilar, svampar, skogs- och ängsmiljöer, återvinning, mm) bl.a. i syfte att sprida kunskap om den fantastiska natur vi har och vilken otrolig tillgång det är. Vi ordnar ibland ekologisk vinprovning, gör butiksundersökningar, gör flora- och fågelinventeringar samt hjälper till där vi kan i miljöfrågor. Vi samarbetar med Sigtuna gällande klimatsmart matlagning (recept finns under fliken övriga länkar). Vi är också en remissinstans, när man i kommunen vill bygga eller på annat sätt göra ingrepp i vår miljö. Där kan vi bidra med våra åsikter och vår kunskap för att verka för en bättre framtid för oss alla.
Vår hantering av personuppgifter finner du under fliken GDPR

Nu finns REKO i Bro, läs mer och anslut dig här: Reko Stockholm Bro