Välkommen till vår hemsida

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro

Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen.

I kommunen är vi ca 670 medlemmar, men tyvärr alldeles för få aktiva medlemmar (och de finns främst i styrelsen, som jobbar med detta ideellt). Vi ordnar utflykter (fåglar, blommor, småkryp, fjärilar, svampar, skogs- och ängsmiljöer, återvinning, mm) bl.a. i syfte att sprida kunskap om den fantastiska natur vi har och vilken otrolig tillgång det är. Vi ordnar också ekologisk vinprovning, gör butiksundersökningar, gör flora- och fågelinventeringar samt hjälper till där vi kan i miljöfrågor. Vi är en remissinstans, när man i kommunen vill bygga eller på annat sätt göra ingrepp i vår miljö. Där kan vi bidra med våra åsikter och vår kunskap för att verka för en bättre framtid för oss alla.