Välkommen till vår hemsida

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen.

AKTUELLT: Frågor till lokala politiker, se frågor och svar här

I kommunen är vi ca 700 medlemmar. Vi vill ha fler medlemmar, gärna aktiva (styrelsen jobbar med detta ideellt). Vi ordnar utflykter (fåglar, blommor, småkryp, fjärilar, svampar, skogs- och ängsmiljöer, återvinning, mm) bl.a. i syfte att sprida kunskap om den fantastiska natur vi har och vilken otrolig tillgång det är. Vi gör flora- och fågelinventeringar samt hjälper till där vi kan i miljöfrågor. Vi är också en remissinstans, när man i kommunen vill bygga eller på annat sätt göra ingrepp i vår miljö. Där kan vi bidra med vår kunskap för att verka för en bättre framtid för oss alla.

Nu finns REKO i Bro, läs mer och anslut dig här: Reko Stockholm Bro