Välkommen till vår hemsida

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro är en lokal krets av Sveriges största miljöorganisation. Vi är en ideell förening med ca 700 medlemmar, politiskt och religiöst obunden, och vi strävar efter att informera och skapa en lokal opinion på natur- och miljövårdsområdet i kommunen.

Vi vill inspirera genom naturupplevelser i vår vackra kommun, genom föreläsningar och genom att erbjuda möjlighet att engagera dig i frågor du brinner för. För att värna om vår närmiljö krävs många och engagerade medhjälpare. En stor del av vårt arbete utgörs av att vara remissinstans för olika miljöpåverkande åtgärder som utförs i kommunen. Vill du bidra med din kunskap för att skapa en bättre framtid för oss alla finns plats det för flera kunniga och natur-och miljöintresserade i våra arbetsgrupper.

Vill du också komma ut i naturen eller engagera dig i det som du brinner för? Häng med oss!

 

Natursnokarna i Upplands-Bro

Den 25 maj hade Natursnokarna den träffen vid Lillsjön i Kungsängen, och i höst planerar vi för ytterligare en. Är du och dina barn intresserade av att vara med? Skulle du vilja ha en grupp också i Bro? Hör av dig med dina idéer till maria.olofsdotterjonsson@gmail.com.

Vi hälsar alla barn, och deras vuxna, ut i naturen med mottot: Vi leker och lär, hjälper naturen och bara är!

 

Vår vänförening – Naturskyddsföreningen Nyköping och Oxelösund!

Här hittar du information om vår vänförening, och deras program: Naturskyddsföreningen Nyköping Oxelösund

 

Nu finns REKO i Upplands-Bro, Facebooksidan hittar du här: REKO Upplands-Bro