Om oss

Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen. I kommunen är vi ca 700 medlemmar, men tyvärr alldeles för få aktiva medlemmar (och dessa finns främst i styrelsen). Vi i styrelsen är stort sett alla heltidsyrkesarbetande och jobbar med detta ideellt. Vi ordnar utflykter (fåglar, blommor, småkryp, fjärilar, svampar, skogs- och ängsmiljöer, återvinning, mm) bl.a. i syfte att sprida kunskap om den fantastiska natur vi har och vilken otrolig tillgång det är.

Vi ordnar också ekologisk vinprovning, gör butiksundersökningar, gör flora- och fågelinventeringar samt hjälper till där vi kan i miljöfrågor. Vi samarbetar med Sigtuna gällande klimatsmart matlagning (recept finns under fliken övriga länkar). Vi är också en remissinstans, när man i kommunen vill bygga eller på annat sätt göra ingrepp i vår miljö. Där kan vi bidra med våra åsikter och vår kunskap för att verka för en bättre framtid för oss alla.

Styrelsen träffas 8-10 gånger per år, och med så få aktiva så är vi tvingade att prioritera ganska hårt vad vi kan och vill göra. Om vi skulle vara fler så skulle vi t.ex. kunna fördjupa oss i fler remisser och få en ännu bättre lokalkännedom, kunna göra fler insatser för miljön etc.

Anta att 10 personer skulle åta sig att var och en titta igenom och kommentera en enda remiss årligen, så skulle vi kunna svara på varenda remiss vi får oss tillsända. Om lika många personer skulle göra någon enstaka insats per år skulle vi kunna ha ännu roligare, vara en betydligt starkare lokalförening med väsentligt större inflytande och kunna göra en ännu bättre insats för naturen i kommunen!

Därför ber vi dig att ”slå till” och anmäla ditt intresse att bidra aktivt med någon liten sak. Det kan vara små saker och det allra mesta kräver inga sakkunskaper utan främst ett engagemang. Vill du delta i styrelsearbetet är du också mycket välkommen. Du är förstås välkommen att bara komma på någon av våra aktiviteter då och då.

Hör av dig till oss carin.enfors@telia.com, 070-536 26 15 mickeakerberg62@gmail.com 582 48433 så kan vi resonera om vad just du kan göra!

Din första insats skulle kunna vara att du mailar oss din e-post adress, så vi kan maila dig vårt program istället för att posta det, och (om du vill) få mail om nyheter eller ändringar i programmet. Om vi redan har din mailadress, glöm inte att meddela oss om den ändras!!

/m.v.h. Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro

P.S. Förslag på nya/andra programpunkter mottages också tacksamt! D.S