Styrelsen

Ordföranden:

Carin Enfors, Ringuddsslingan 23, 197 91 Bro,
tfn 08-582 44110, mob. tfn 070-536 26 15
e-post carin.enfors@telia.com
(Handla miljövänligt, Klimatsmart mat mm)

Kassör:

Jörgen Franzén, Skyttens väg 78, 196 31 Kungsängen,
tfn 070-581 61 43
e-post: jorgenfranzen@hotmail.com

Sekreterare:

Ewa Tuneback, Skyttens väg 78, 196 31 Kungsängen,
tfn 070-682 08 68
e-post: ewda@rocketmail.com
Facebooksidesansvarig och ansvarig utgivare för den.

Övriga:

Michael Åkerberg, Broterrassen 27, 197 31 Bro,
tfn 08-582 48433, mob.tfn 073-067 31 28,
e-post; michael_akerberg@bredband.net
(Fåglar, Flora)

Linda Irebrand,  Prästbergsvägen 6, 197 92 Bro,
tfn 08-582 44878, 070-331 66 16
e-post; linda@fiaab.se
(Flora, Fåglar, Handla miljlövänlig)

Cecilia Nielsen,  Ida Erikssons väg 4, 197 91 Bro,
tfn 070-931 72 27
e-post; cecilia.nielsen1961@gmail.com

Per-Ola Björn, Hästhovsvägen 17, 197 34 Bro,
tfn 08-582 40346, 070-3236709
e-post; p-o.bjorn@telia.com (Flora, Fåglar, Humlor, Foto mm)
Hemsidesansvarig och ansvarig utgivare för den.

Vårt organistionsnummer: 802402-5101

Valberedningen:

Christina Lindahl, Hambovägen 4, 196 37 Kungsängen
tfn 08-58175529, 070-342 4629
e-post; christina.e.lindahl@tele2.se

Ingemar Jonsson, Krikonstigen 4, 196 32 Kungsängen,
tfn 08-581 72085, 070-984 28 98
e-ost; ingebjonsson@gmail.com

Revisorer:

Roland Jidling, Flanellvägen 8, 196 38 Kungsängen,
tfn 08-581 74975, 070-897 5950

Lars Franzén, Ängsvägen 19, 196 30 Kungsängen,
tfn 08-581 757 75, 070-797 52 82

Revisorsuppleant:

Margaretha Ek, Ängsvägen 19, 196 30 Kungsängen,
tfn 08-581 757 75

 

Samarbetspartner lokalt:

Studiefrämjandet i Norra Stor Stockholm tfn 08-981980

 

OBS!  Anteckna aktiviteterna i Din almanacka!

…och meddela oss din e-postadress så
kan vi skicka dig programmet och
eventuella uppdateringar!
(det spar ju lite på miljön, och föreningens ekonomi om vi slipper skicka brev)

Programkommittén i Upplands-Bro naturskyddsförening
Carin Enfors, Ringuddsslingan 23, 197 91 Bro, tfn 070-536 26 15
Linda Irebrand,  Prästbergsvägen 6, 197 92 Bro, tfn 070-331 66 16
Michael Åkerberg, Broterrassen 27, 197 31 Bro, tfn 08-582 484 33
Ewa Tuneback, Skyttens väg 78, 196 31 Kungsängen, tfn 070-682 08 68
Jörgen Franzén, Skyttens väg 78, 196 31 Kungsängen, tfn 070-581 61 43
Cecilia Nielsen,  Ida Erikssons väg 4, 197 91 Bro, tfn 070-931 72 27
Per-Ola Björn, Hästhovsvägen 17, 197 34 Bro, tfn 070-323 67 09