Styrelsen

Kontakta oss om du vill ha detaljer om styrelsen

Ordföranden:

Carin Enfors, Ringuddsslingan 23, 197 91 Bro,
tfn 070-536 26 15
e-post upplands-bro@naturskyddsforeningen.se
(Handla miljövänligt, Klimatsmart mat mm)

Kassör:

Sekreterare:


Övriga:

Vårt organistionsnummer: 802402-5101

Valberedningen:

Christina Lindahl, Hambovägen 4, 196 37 Kungsängen
tfn 08-58175529, 070-342 4629
e-post; lindahl.e.christina@gmail.com

Ingemar Jonsson, Krikonstigen 4, 196 32 Kungsängen,
tfn 08-581 72085, 070-984 28 98
e-ost; ingebjonsson@gmail.com

Revisorer:

Roland Jidling, Flanellvägen 8, 196 38 Kungsängen,
tfn 08-581 74975, 076-11 22 333

Lars Franzén, Ängsvägen 19, 196 30 Kungsängen,
tfn 08-581 757 75, 070-797 52 82

Revisorsuppleant:

Margaretha Ek, Ängsvägen 19, 196 30 Kungsängen,
tfn 08-581 757 75

 

Samarbetspartner lokalt:

Studiefrämjandet i Norra Stor Stockholm tfn 08-981980

 

Programkommittén i Upplands-Bro naturskyddsförening
Carin Enfors, Ringuddsslingan 23, 197 91 Bro, tfn 070-536 26 15
Josefin Olsson,  Sandavägen 1, 197 91 Bro, tfn 073-051 50 67
Johan Möllegård, Klockarvägen 4, 197 30 Bro, tfn  070-3785291
Ewa Tuneback, Skyttens väg 78, 196 31 Kungsängen, tfn 070-682 08 68
Jörgen Franzén, Skyttens väg 78, 196 31 Kungsängen, tfn 070-581 61 43
Maria Olofsdotter Jonsson, Alby byväg 5, 197 93 Bro, tfn 070-725 39 70
Lara Petterson, Lilla Ekebyvägen 2, 197 91 Bro, tfn 070-678 06 08